Stortingsvalg 2021

Mandag 13. september er valgdag, og da skal det avgjøres hvilke partier som ligger an til å styre Norge fra Stortinget de neste fire år.

Bli_MEd oppfordrer alle sine følgere til å bruke stemmen sin og med det påvirke hvordan Norge blir fremover, i hvert fall de av oss som faktisk klarer å stemme.

For det er ikke så lett for alle å stemme. Mange av oss med ME er for syke til å forlate hjemmet, og å vri hjernen så mye at vi skjønner hvem vi bør stemme på er heller ikke så lett. Vi håper at dette blogginnlegget kan bidra litt til å gjøre Stortingsvalget 2021 lettere å forholde seg til.

Stemme hjemmefra

En ting som kan gjøre det lettere å stemme for mange ME-syke er muligheten til å stemme fra eget hjem.

Du trenger ikke dokumentere hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra, og det er samme om du tar kontakt muntlig eller skriftlig med kommunen. Frist for å si fra til kommunen sin om at du ønsker å stemme fra eget hjem er 10. september kl 10.

Når valgmedarbeideren kommer hjem til deg så har hen med seg stemmesedler fra alle aktuelle parti, og snakker deg gjennom prosessen dersom du ønsker det. Du må bare huske på å ha legitimasjon slik at de får registrert deg i systemet. De har også med seg selve urnen, så det blir nesten som om du er i et valglokale utenfor hjemmet når du velger en av stemmesedlene og putter den i urnen.

Forhåndsstemme

For de som er friske nok til å reise til et valglokale så er muligheten til å forhåndsstemme  ofte bedre enn å stemme på selve valgdagen. Det er færre folk der, så det er mindre sansestimuli, og man føler man har bedre tid siden det ikke er kø.

Forhåndsstemming pågår nå og frem til 10. september.

Da gjenstår det bare å finne ut hvem man skal stemme på denne gang.

Hva sier partiene
Vi har ingen planer om å gå gjennom alle partiprogram og alle saker i dette blogginnlegget. Imidlertid er ME en diagnose som stigmatiseres og diskrimineres i samfunnet og vi kan hvert fall vise dere hva partiene sier om ME. 

Det er for eksempel forskjell på om partiene bruker navnene CFS/ME, ME/CFS eller bare ME når de snakker om sykdommen, det er forskjell på om de lemper ME sammen med andre utmattelsestilstander eller ser på det som noe unikt, og så er det ulike ordlyder på hvordan de vil hjelpe ME-syke. Slike ting kan fortelle mye om hvilken side av ME-debatten partiene står på, og hva konkret de påstår at de vil hjelpe oss med.

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt er de partiene på Stortinget som foreløpig ikke har noe om ME i sine partiprogram eller på sine nettsider.

Hos Venstre er det kun Vestland Venstre, ved førstekandidatene fra Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, som har uttalt seg om ME i en artikkel. Derfor er det vanskelig å vite om dette gjelder det nasjonale partiprogrammet også eller kun disse stortingskandidatene. Her er et utdrag fra artikkelen:

Det vi som politikarar skal gjere er:

  • Å legge til rette for at ME-ramma blir møtt med respekt og fagleg innsikt frå første stund det er mistanke om ME og gjennom heile sjukdomsforløpet. Det gjeld både i helsevesenet, på skule og i NAV-systemet.
  • Få på plass eit behandlingssystem der det er plass til dei aller sjukaste utan unødig ventetid. Det krev både ressursar, fysiske behandlingsplassar og kompetanse
  • Styrka innsats og fleire midlar knytt opp mot forsking på ME-feltet, og legge til rette for utveksling av erfaring og resultat innan internasjonal forsking.

Arbeiderpartiet har en kort tekst på sine nettsider, men den er i hvert fall en del av den nasjonale politikkoversikten:

Vi vil arbeide for å få mer kunnskap og bedre muligheter til å hjelpe pasientgrupper med CFS/ME

Pasienter med CFS/ME opplever store lidelser og utfordringer i hverdagen. Vi vil arbeide for å få mer kunnskap og bedre muligheter til å hjelpe pasientgrupper med CFS/ME, og andre sykdomstilstander med langvarig smerte og/eller utmattelsessymptomer. 

I tillegg er det viktig at mennesker med denne typen lidelser møtes med omsorg og respekt i helsetjenesten.”

Sosialistisk Venstreparti har skrevet om ME to steder i selve partiprogrammet sitt, og her følger et utdrag fra punktene hvor ME er nevnt under kapittelet “Helse og Omsorg:

SV vil … styrke prioritering av og midler til behandling av langvarige og kroniske sjukdommer som ME og muskel- og skjelettlidelser som reduserer livskvalitet og arbeidsførhet … 

SV vil … sikre at helsetjenestene i hele landet har tilstrekkelige ressurser til å avdekke og behandle typiske kvinnesjukdommer som f.eks. endometriose, kronisk utmattelsessyndrom (ME) og andre kroniske lidelser.

I tillegg har SV flere punkter om mer forskning til kvinnehelse og kronisk syke som også er relevant for ME, og som de andre partiene ikke har, men som vi ikke går gjennom i denne bloggposten fordi ME ikke er nevnt spesifikt.

Av små partier som hittil ikke har vært på Stortinget må Helsepartiet nevnes I år stiller de i alle fylker og regioner, og dette sier de på nettsidene sine om ME:

Helsepartiet vil:

At forskningen på MEs fysiologiske og patofysiologiske markører fortsetter og styrkes.

At kartleggingen av mulige ME-pasienter forbedres, slik at tilfeller som skyldes andre årsaker ikke får feil diagnose og tiltak.

Sørge for lindring og behandling for ME-pasienter og satse på forskning som kan forklare årsak, sammenheng og mekanismer.

Det er også mange andre punkter i partiprogrammene som påvirker ME-syke indirekte som vi ikke går nøye gjennom her. For eksempel går Rødt, SV, MDG, AP og SP alle inn for å fjerne karenstid for de som søker uføretrygd. Andre områder som kan være interessante er AAP, uførestønad, rehabilitering, hjelpemidler, BPA, og mye annet. Så utdragene ovenfor her viser ikke hele bildet av hvordan et parti forholder seg til diagnosen ME og ME-syke. 

Vi anbefaler alle å sette seg bedre inn i de partiene som virker mest interessante for dem og stemme ut fra en bredere vurdering enn kun hva de sier om ME. Medlemmene i Bli_MEd er varierte og stemmer på helt ulike partier, så med dette blogginnlegget ønsker vi kun å gi litt inspirasjon, samt å oppfordre til å bruke stemmen sin i Stortingsvalget 2021. Godt valg!

(Takk til MillionsMissing Stavanger ved Sissel Sunde for inspirasjon til dette blogginnlegget)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.