ME-FORENINGEN

Vi i bli_med ønsker å synliggjøre jobben foreningen gjør for oss som pasientgruppe, og for å få frem hvor viktig det er at folk melder seg inn og støtter ME-foreningen.

Derfor søker vi etter personer som jobber i ME-foreningen rundt omkring i landet, som kan gi oss et innblikk i hva de gjør, hva de jobber mot, samt informasjon om forskjellige arrangement. 

Denne spalten vil være ca annenhver måned, og kan deles på flere personer.
Dersom du jobber i ME-foreningen og synes dette høres spennende ut, send oss en melding på Facebook eller på mail.

www.facebook.com/blimedsnap
blimed.snap@gmail.com