Hvorfor er ME-syke skeptiske til Lightning Process?

 

Diskusjonen rundt Lightning Process (LP) er høyaktuell her til lands, blant annet siden Norge har den største andelen LP-instruktører per innbygger i verden. Det blir enda mer aktuelt av at kurset ofte feilaktig anbefales som behandling for ME-syke, til og med av fastleger og NAV. Nylig prøver tilhengere av LP å få godkjent et kontroversielt forskningsprosjekt på metoden også. Men for å forstå hvorfor ME-syke er skeptiske til dette opplegget, så må vi først se litt på hva LP faktisk er. 

I følge den største studien gjort på LP i verden er det en “varemerket intervensjon basert på osteopati, livscoaching og nevrolingvistisk programmering” – vår oversettelse fra engelsk. 

Siden kurset er varemerket så kan det ikke endres på, og kurset har derfor samme innhold nå som for ti år siden. Intervensjon er en form for psykisk behandling som fokuserer på store livsendringer. Osteopati er en alternativ behandlingsform som kobler kropp og psyke sammen når de ser på muskel- og skjelettplager. Livscoaching er akkurat det det høres ut som, men nevrolingvistisk programmering er en alternativ form for psykoterapibehandling, altså behandling for psykiske lidelser, som fokuserer på positiv tenking.

Slik beskrives altså LP av forskere som i utgangspunktet er positiv til metoden. Du ser fra beskrivelsen ovenfor at fokuset her er på psykisk behandling av ME-syke. Disse menneskene tilhører da psykosomatisk, eller biopsykososial, forståelse av ME-sykdommen. Det må også nevnes at den nevnte studien har blitt sterkt kritisert av andre akademikere, blant andre David Tuller  fra UC Berkeley, for å ha overdrevet effekten av LP.

Mer detaljert går kurset LP over tre sammenhengende dager hvor du skal ha gruppeundervisning av en LP-coach. Før du kommer med må du gjennom et intervju for å se om du er motivert nok til å delta. Dersom du kommer videre fra intervjuet blir du en av opp mot ti deltagere på et kurs. På hjemmesiden deres står det at tredagerskurset i skrivende stund koster 21.000 kr per deltager.

Bevisene for at LP skal være en god behandling for ME-syke har blitt sterkt kritisert for å være svake og kontroversielle. I tillegg til kritiske tilbakemeldinger fra tidligere deltagere er fagfolk og pasientforeninger også skeptiske til LP. De siste årene har det kommet frem mye kritikk både til metoden bak opplegget og til studien nevnt ovenfor. Her går vi gjennom noe av det.

I 2012 gjennomførte den norske ME-foreningen en undersøkelse blant sine medlemmer, for  å se blant annet hva som hadde hjulpet dem til å bli bedre, og hva som hadde forverret ME-tilstanden. LP var et av alternativene som kom dårligst ut, og ca 50% av de som hadde deltatt på LP rapporterte at de hadde blitt verre av behandlingen. 30% meldte i tillegg at det hadde ingen effekt på deres ME-sykdom. I dag er det krav om utelukkelse av psykiske lidelser for å få ME-diagnose. Men i 2012 fantes ikke et slikt krav og flere av de som svarte da kan i teorien ha hatt en psykisk betinget utmattelse. Det er derfor nærliggende å tro at LP ville gitt enda høyere forverringstall om undersøkelsen ble gjort på nytt nå.

Forfatteren og vitenskapsjournalisten Gunnar Tjomlid, som er mest kjent for fagkritikk mot alternativ medisin, advarte mot LP-metoden allerede i 2010. Han konkluderte blant annet med at: “Behandlingsmetoden benytter seg av skumle metoder og hemmeligholdelse, undergraver syke menneskers rettigheter og krav på respekt, markedsfører seg med villedende informasjon, anerkjenner ikke svært alvorlige bivirkninger og er åpenbart mer opptatt av å masseprodusere LP-behandlere og kurs heller enn å finne ut om metoden faktisk virker og om noen tar skade av treningsprogrammet.”

Lyn kan gjøre stor skade. Hentet fra: https://www.lightningprotection.com/lightning-damage-prevention/

Lyn kan gjøre stor skade. Bildet er hentet her. 

Det har også vært fokus på hvor stor skyld som legges på pasienten dersom man ikke lykkes med treningsprogrammet. I en studie gjennomført i UK i 2012 så kom det frem at mange tidligere deltagere var veldig misfornøyd på flere områder. De reagerte på at de følte mye skyld og skam hvis de ikke ble friskere, i tillegg til at de kritiserte intensiteten i opplegget, dårlig oppfølging fra kursholdere, og at det var så mye hemmelighold av kurset. I tillegg er det flere andre som har rapportert i medier at de ble deprimerte i etterkant, og noen har til og med prøvd å ta livet sitt fordi de ikke klarte å bli friskere etter kurset. Når en stor andel får dårligere fysisk helse etter kurset, og andre sliter psykisk, er det overraskende at LP fremdeles markedsføres som et kurs for ME-syke i Norge. 

I England har mannen som står bak LP-metoden blitt felt av det britiske markedsføringsrådet på akkurat dette, og har fra 2020 ikke lenger lov til å si at LP kan helbrede syke i det hele tatt, fordi det ikke finnes noe medisinsk bevis på det.

LP-tilhengere snakker ofte om hvor god effekt kurset har. Dessverre er det vanskelig å stole på tallene de bruker, da de baserer seg på spørreskjemaer delt ut på den siste av de tre kursdagene. Metoden LP handler mye om at man ikke skal fokusere på sine symptomer, og gjøre mer av det som man har lyst til, og man skal i tillegg si til seg selv og alle andre at “jeg er frisk”. Når spørreskjemaet de får etter kurset da spør om de “anser seg selv som frisk”, så vil de aller fleste, av lojalitet til opplegget, svare ja, altså lyve. Dette er ikke vitenskapelig holdbart, og burde ikke brukes som bevis på at LP har god effekt. Ønsker du mer informasjon om LP kan du lese her, og her kan du lese historier fra tidligere deltagere som ble dårligere etter kurset.

Lightning Process er et meget kontroversielt tredagerskurs som påstår at de har mer helbredende egenskaper enn hva objektive tall forteller. I 2020 publiserte britiske NICE (National Institute for Health and Care Excellence) utkast til nye retningslinjer for behandling av ME/CFS. I dette utkastet advarer de sterkt mot at LP skal benyttes på pasienter med ME/CFS.

Vi i Bli_MEd synes derfor ikke det er det minste rart at ME-syke er skeptiske til LP, og som følge av faren for forverring holder de fleste ME-syke seg unna et så risikabelt kurs. Vi er glad for alle som opplever bedring fra alvorlig sykdom, men kommer ikke til å anbefale LP i våre kanaler til noen som har ME-diagnose.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.