Hva vet vi?

Det kan ofte føles som om det er mer vi ikke vet enn hva vi faktisk vet. Men det vi vet om sykdommen danner grunnlaget for de kriteriene som brukes i arbeidet med å sette diagnosen. I 2012 fikk vi et nytt sett å diagnostisere ut fra som heter The International Consensus Criteria (ICC). Disse kriteriene skulle tydeligere skille ME fra det som ble kalt CFS, og dermed sikrere slå fast at disse to er separate sykdommer, samtidig som kriteriene tok inn den siste forskningen på feltet.

Det viktigste symptomet man må ha ved ME i følge ICC, som kanskje er det største skillet fra andre sykdommer, er det vi kaller Post-Exertion Neuroimmune Exhaustion (PENE). Det vil si at man opplever utmattelse av fysisk og/eller psykisk aktivitet, en utmattelse som er kraftigere enn slitenhet og tar lang tid å komme seg ut av.

I tillegg ble det fokus på at symptomene ikke må ha vært tilstede i over seks måneder for at diagnosen skal settes. Nå er det ikke lenger noe tidskrav på hvor lenge symptomene må ha vært tilstede.

Etter at ICC-kriteriene kom i 2012 har det ikke kommet mye ny forskning som forteller oss enda mer om sykdommen. Men det er mange som forsker på ME, og håpet er at vi får noen tydelige svar i løpet av de neste årene.

Hva prøver vi å finne ut av?

Forskning for dummies

Ord og uttrykk

Lenker til andre sider med mer informasjon

Blogginnlegg