FORSKNINGSSPALTEN

Det skjer mye spennende på forskningsfronten rundt ME/CFS, og forskning har gitt oss mange svar allerede. Så mange svar faktisk at det ikke lenger er noen tvil om hvorvidt ME er en alvorlig fysisk sykdom, og ikke en lidelse.

Dessverre er det lett å gå seg vill i jungelen av forskningsartikler, og ikke minst er det kognitivt svært krevende å lese slike artikler. Både fordi det er på fagspråk og ofte skrevet på engelsk.

Derfor ønsker vi å formidle hva som skjer der ute med et visuelt og enkelt språk, forklart kortfattet og oversiktlig.

Det kan f.eks. være å forklare hva IOM rapporten er, ta for oss hvilke funn som er gjort i hjernen, metabolismen(ikke minst forklare hva metabolisme er) osv, og snakke litt om hva det forskes på akkurat nå. For å nevne noe!

Noe for deg?

Til denne spalten søker vi personer som er litt oppdatert på forskning, eller som eventuelt har såpass god kognitiv funksjon at de klarer å lese seg opp både på norske og engelske tekster.

Dette kan gjerne være et prosjektarbeid der flere deltar og jobber sammen!

Så om du synes dette høres spennende ut, og har en lørdag ca annenhver måned å avse(pluss forberedelser), ta kontakt med oss enten på melding på Facebook, eller på mail.

www.facebook.com/blimedsnap
blimed.snap@gmail.com