Forskning på ME

Forskning på sykdommen Myalgisk Encefalomyelitt (M.E.) er både omstridt og uoversiktlig. Det har ikke kommet noen kur, og kampen for tilfriskning foregår i mange ulike fagfelt samtidig. Det at kriteriene for diagnostisering har endret seg flere ganger i løpet av de siste tiårene har heller ikke gjort det lettere å forstå. Denne lille siden prøver å gjøre jungelen litt mer oversiktlig og forståelig, spesielt for oss som synes lesing og tenking er krevende.

Forskning på sykdommen Myalgisk Encefalomyelitt (M.E.) er både omstridt og uoversiktlig. Det har ikke kommet noen kur, og kampen mot tilfriskning foregår i mange ulike fagfelt samtidig. Det at kriteriene for diagnostisering har endret seg flere ganger i løpet av de siste tiårene har heller ikke gjort det lettere å forstå. Denne lille siden prøver å gjøre jungelen litt mer oversiktlig og forståelig, spesielt for oss som synes lesing og tenking er krevende.