BliMEd bildet 2018

Årets BliMEd bilde

Årets BliMEd bilde er noe vi hadde første gang i november 2018, og som vi håper skal bli en årlig tradisjon mange år fremover. 
BliMEd bildet skal være et bilde som selges i en tidsbegrenset periode, hvor alt overskudd går til ME-forskning.