Ansvarsgruppe

«En ansvarsgruppe er sammensatt av personer som bidrar med tjenester eller annen hjelp til en pasient/bruker med behov for langvarige og sammensatte tjenester. Gruppen kan være et godt utgangspunkt for å utarbeide og følge opp individuell plan.»
(utdrag fra helsebiblioteket.no)


Photo by rawpixel on Unsplash

Hva er en ansvarsgruppe?

En ansvarsgruppe har som hensikt å sørge for koordinerte tjenester gjennom god informasjonsflyt mellom involverte fagpersoner og instanser rundt deg. Det kan f.eks være fastlege, fysioterapeut, psykolog, ergoterapeut, saksbehandler og pårørende.

Ansvarsgrupper er ofte knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne, kanskje spesielt når det gjelder barn. Men det er absolutt en nyttig arbeidsform for voksne som har behov for koordinerte tjenester i hjelpeapparatet.

Ansvarsgrupper er ofte knyttet opp mot en Individuell Plan(IP).
IP er en rettighet for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra helse- og omsorgstjenesten, og vil kanskje være spesielt nyttig for de av oss med alvorlig til svært alvorlig grad av ME.

Hvorfor er det lurt å få på plass tidlig i sykdomsforløpet?

For deg som kanskje går på AAP(arbeidsavklaringspenger), og vet du har en langvarig kronisk sykdom som gir nedsatt funksjonsevne, så kan en ansvarsgruppe være et nyttig verktøy. Særlig i avklaringsfasen med NAV.
Fordelen er at det gir alle involverte fagpersoner rundt deg et mer helhetlig bilde av situasjonen din, og åpner for et bedre tverrfaglig samarbeid.

Det vil være lettere å se de behov som må dekkes, og finne de tiltak som kan gjøre hverdagen din bedre. Medlemmene i gruppen må også sette seg grundig inn i diagnosen(e) din(e), og konsekvensene av den for den det gjelder og familien.

Hvordan opprette en ansvarsgruppe?

Du kan f.eks ta kontakt med saksbehandleren din på NAV, ergoterapeuten eller en annen fagperson og be om å få opprettet en ansvarsgruppe.
Du velger selv hvem som skal være inkludert i ansvarsgruppen, og det vil bli utnevnt en koordinator som har ansvar for å kalle inn til møter, sende ut referat osv. 

Det er også en stor fordel å ha med en pårørende i denne gruppen, en som ser deg i hverdagen og kan beskrive hvordan dere har det etter dere har mobilisert all styrke i et møte, på tiltak o.l, og hvor lang tid det tar før dere klarer å restituere dere i etterkant.

Gruppen bør ikke være for stor, 3 til 7 personer i tillegg til deg selv og en pårørende er ofte en passe størrelse. 
Sammensetningen av ansvarsgruppen bør revurderes i forbindelser med overganger i livet. F.eks fra barnehage til skole, barneskole til ungdomsskole – videregående, og ikke minst overgangen til voksenlivet og flytting til eget hjem.

Egen deltakelse

Dersom du som pasient klarer å være med på ansvarsgruppemøtene er det gull verdt. På den måten får alle involverte vite hvordan du har det, hva du selvønsker og mener om din livssituasjon, hvordan du har det i din kropp, hvordan hverdagen din er og hvilke behov du har.
Dersom du ikke klarer å delta selv, er det veldig lurt at en pårørende som kjenner deg og din situasjon godt, er med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.